Plasty

Ekologická likvidace transportních obalů, PET láhví,
fólií, nárazníků a ostatních plastů

POVINNOST EVIDENCE ZPRACOVANÝCH ODPADŮ PRO FIRMY

  • Firmy mají povinnost vést skladové hospodářství a prokazatelným způsobem zajistit likvidaci odpadů, které jako firma produkujete. Povinnost jak nakládat s odpady je specifikována zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
  • Ekologicky likvidujeme obalové plasty, taktéž plastové drtě, vtoky, nebo neshodné výlisky.
  • To vše ve vlastní chráněné dílně, kde navíc můžete využít náhradní plnění výrazně tak ušetřit. (pokud totiž nezaměstnáváte žádné osoby se ZPS, musíte odvádět dost vysoké částky do státního rozpočtu)