Plasty

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE TRANSPORTNÍCH OBALŮ (PLASTY, PAPÍR), OKEN, ZAHRADNÍHO NÁBYTKU, …

Povinnost evidence zpracovaných odpadů pro firmy

Firmy mají povinnost vést skladové hospodářství a prokazatelným způsobem zajistit likvidaci odpadů, které jako firma produkujete. Povinnost jak nakládat s odpady je specifikována zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Ekologicky likvidujeme obalové plasty, taktéž plastové drtě, vtoky, nebo neshodné výlisky.

To vše ve vlastní chráněné dílně, kde navíc můžete využít náhradní plnění výrazně tak ušetřit. (pokud totiž nezaměstnáváte žádné osoby se ZPS, musíte odvádět dost vysoké částky do státního rozpočtu)