EKORECYKLACE A.S.

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Až 5000 Kč za váš autovrak
>Příspěvek na ekologickou likvidaci<

ELEKTROODPAD

Zpětný odběr elektroodpadu

SKARTACE DOKUMENTŮ

Skartace dokumentů a archivů
 

chráníme přírodu
,,chráníme život"

Ochrana přírody, životního prostředí, zdraví občanů a všeho živého je prioritou číslo 1 chráněné dílny EKORECYKLACE a.s.

EKORECYKLACE a.s.

Společnost EKORECYKLACE a.s. se statutem chráněné dílny se primárně zabývá recyklací elektroodpadu a dalších odpadových materiálů s ohledem na maximální využití odpadů jako suroviny pro další zpracování a zároveň uplatnění osob se zdravotním postižením. V současné době zaměstnává v rámci chráněné dílny více než 90% zaměstnanců se zdravotním postižením. Tito zaměstnanci tak mohou najít uplatnění na pracovním trhu a navíc se svou prací spolupodílí na ekologické likvidaci odpadu, tak aby nemusel být uložen na skládkách.

Nevyhazujte elektroodpad do kontejnerů a k popelnicím, předejte 
ho k recyklaci ve společnosti EKORECYKLACE a.s. 

  • Elektroodpad
  • Skartace
  • Recyklace
  • Plasty
Kontaktujte nás

Lorem ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.