chráníme přírodu
,,chráníme život"

Ochrana přírody, životního prostředí, zdraví občanů a všeho živého je prioritou číslo 1 chráněné dílny ELEKTROŠROT, a.s.

ELEKTROŠROT, a.s.

Společnost ELETROŠROT a.s. se statutem chráněné dílny se primárně zabývá recyklací elektroodpadu a dalších odpadových materiálů s ohledem na maximální využití odpadů jako suroviny pro další zpracování a zároveň uplatnění osob se zdravotním postižením. V současné době zaměstnává v rámci chráněné dílny více než 90% zaměstnanců se zdravotním postižením. Tito zaměstnanci tak mohou najít uplatnění na pracovním trhu a navíc se svou prací spolupodílí na ekologické likvidaci odpadu, tak aby nemusel být uložen na skládkách.

Nevyhazujte elektroodpad do kontejnerů a k popelnicím, předejte ho k recyklaci ve společnosti ELEKTROŠROT, a.s. (vjezd do areálu BALAX – červenobílý paneláček s vlajkami na střeše.

  • Elektrošrot
  • Skartace
  • Recyklace
  • Plasty
Kontaktujte nás

Novinky

Důležité!!

S platností a účinností ode dne 1.10.2020 dochází k zpoplatnění  u většiny odpadů, které budou ve společnosti ELEKTROŠROT, a.s. zpracovávány.

S ohledem na neúnosně se zvyšující náklady při recyklaci a ekologickém odstraňování odpadů, byla naše společnost nucena upravit poplatky za manipulaci s odpady

které přebíráme k ekologické likvidaci, recyklaci a odstranění.

 

Certifikát pro všechny druhy likvidací je nově zpoplatněn částkou 30.- Kč za každý certifikát.

Potvrzení seznamu převzatých odpadů k likvidaci bude i nadále ZDARMA.

Přílohou naší zprávy je nový ceník poplatků.

 

Ceny pro smluvní partnery budou řešeny individuálními dohodami  - prosíme o kontaktování před zamýšleným předáním odpadů

 

Zdarma budou přebírány pouze autovraky, baterie nad 1kg (včetně autobaterií), telefonní ústředny, servery, počítače a kabely všech typů. 

Protokol o převzetí  autovraku k ekologické likvidaci je vydáván zdarma.

 

 

Vaše dotazy a případná ujednání konkrétního případu likvidace můžete konzultovat na telefonu 775 225 291 nebo mailem na adrese planeta@recyklace-odpadu.cz nebo j.b@volny.cz