chráníme přírodu
,,chráníme život"

Ochrana přírody, životního prostředí, zdraví občanů a všeho živého je prioritou číslo 1 chráněné dílny ELEKTROŠROT, a.s.

ELEKTROŠROT, a.s.

Společnost ELETROŠROT a.s. se statutem chráněné dílny se primárně zabývá recyklací elektroodpadu a dalších odpadových materiálů s ohledem na maximální využití odpadů jako suroviny pro další zpracování a zároveň uplatnění osob se zdravotním postižením. V současné době zaměstnává v rámci chráněné dílny více než 90% zaměstnanců se zdravotním postižením. Tito zaměstnanci tak mohou najít uplatnění na pracovním trhu a navíc se svou prací spolupodílí na ekologické likvidaci odpadu, tak aby nemusel být uložen na skládkách.

Nevyhazujte elektroodpad do kontejnerů a k popelnicím, předejte ho k recyklaci ve společnosti ELEKTROŠROT, a.s. (vjezd do areálu BALAX – červenobílý paneláček s vlajkami na střeše.

  • Elektrošrot
  • Skartace
  • Recyklace
  • Plasty
Kontaktujte nás