ZPĚTNÝ ODBĚR

facebook     

Zpětný odběr = zvláštní způsob nakládání s věcmi, které chceme vyhodit. V rámci zpětného odběru je možné bez platby předat k odstranění celou řadu věcí. Je to  i  elektroodpad.

 

Chráněná dílna naší společnosti ELEKTROŠROT, a.s. poskytuje zpětný odběr veškerých elektrospotřebičů a elektrozařízení  (zastoupení kolektivních systémů).

DSC06157