PLASTY

 

DSC09662

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE TRANSPORTNÍCH OBALŮ (PLASTY, PAPÍR), OKEN, ZAHRADNÍHO NÁBYTKU, …

Firmy mají povinnost vést skladové hospodářství a prozatelným způsobem zajistit likvidaci odpadů, které jako firma produkujete. Povinnost jak nakládat s odpady je specifikována zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Ekologicky likvidujeme obalové plasty, taktéž plastové drtě, vtoky, nebo neshodné výlisky.

To vše ve vlastní chráněné dílně, kde navíc můžete využít náhradní plnění a výrazně tak ušetřit. (pokud totiž nezaměstnáváte žádné osoby se ZPS, musíte odvádět dost vysoké částky do státního rozpočtu)

DSC08772