OCHRANA ŽIVOTA

Ochrana přírody, životního prostředí, zdraví občanů a všeho živého je prioritou číslo 1 chráněné dílny ELEKTROŠROT, a.s.

Nevyhazujte elektroodpad do kontejnerů a k popelnicím, předejte ho k recyklaci ve společnosti ELEKTROŠROT, a.s. (vjezd do areálu BALAX – červenobílý paneláček s vlajkami na střeše.