AUTOVRAKY

 PROČ EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL?

autíčko_ESR

Trvalé vyřazení vozidla z registru motorových vozidel, není dnes možné bez předložení dokladu o ekologické likvidaci vozidla.

Tuto povinnost řeší zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, který ukládá majiteli motorového vozidla povinnost ekologické likvidace.

Vozidlo je možné předat k likvidaci osobně v areálu společnosti ELEKTROŠROT a.s.,

Nově můžete využít možnost předání Vašeho autovraku i v Bystřanech, ul. Novodvorská 24.  Na obou místech obdržíte potvrzení o ekologické likvidaci vozidla.

Pro potřebu trvalého vyřazení vozidla z registru motorových vozidel, vystavujeme na počkání „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“.

DOKLADY K ÚSPĚŠNÉMU PŘEVZETÍ AUTOVRAKU K LIKVIDACI

Fyzické osoby – občané

• velký technický průkaz vozidla

• občanský průkaz majitele /nebo jiný průkaz/

• plná moc při zastupování občana jinou osobou nebo doklady z dědického řízení

Právnické osoby – firmy

• velký technický průkaz vozidla

• výpis OR

• plná moc při zastupování firmy jinou osobou

Fyzické osoby – podnikatelé

• velký technický průkaz vozidla

• živnostenský list

• plná moc při zastupování firmy jinou osobou

STAV PŘEDÁVANÉHO VOZIDLA

Vozidlo musí mít čitelné VIN – výrobní číslo. Vozidlo se předává bez SPZ.

CHRAŇTE PŘÍRODU – ODSTRAŇUJTE ODPADY !

autovraky – OA, NA, MOTO, BUS, TRAMVAJE, SILNIČNÍ A SPECIÁLNÍ STROJE, KOLEJOVÁ VOZIDLA a ostatní stroje či mechanizace

Fe27_skelety (2)