O nás

 Follow-facebook Follow-twitter

Auticko_esr

AUTOVRAKY - provádíme ekologickou likvidaci vozidel (autovraků), strojů a mechanizace. Pro potřeby vyřazení z registru vozidel vydáváme po převzetí vozidla protokol.

           smile - zahájili jsme převzetí vozidel i v Bystřanech,ul. Novodvorská 24; tel.:773 068 132 ; 775 225 291

 Skartace SKARTACE - provádíme skartaci archivů a dokumentů s nejvyšší diskrétností pro stupeň 1. a 2.  dle Národního bezpečnostního úřadu
 

ELEKTROŠROT - recyklujeme a provádíme ekologickou likvidaci elektrošrotu

ZPĚTNÝ ODBĚR - jsme místem zpětného odběru, zřizovaném kolektivními systémy, pro převzetí všech elektrozařízení a elektrospotřebičů (skupina 1-10)

 Plasty PLASTY - ekologicky likvidujeme veškeré PET, obalové a transportní plasty včetně folií
 Ostatni OSTATNÍ - likvidujeme nábytek a další odpad, který se jednoduše nezařadí do předchozích kategirií

 

Úvod

  ELEKTROŠROT, a.s.,  IČ: 250 03 569

zapsána v OR při KS v Ústí nad Labem, odd. B, vl. 833

zákl. kapitál 4 800 tis. akcie na jméno

 

CHRÁNĚNÁ DÍLNA dle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Společnost ELEKTROŠROT, a.s. vyvíjí maximální úsilí k ochraně životního prostředí a ekologie. Recyklací a ekologickou likvidací odpadů je chráněna naše příroda. Bohužel není v moci naší společnosti obsáhnout vše a přesvědčit občany, kterým je jedno, že odpad leží v  lesích, příkopech a na ulicích.

Je však smutné, když takové lidi slyšíte naříkat nad svým zdravím, které trpí následkem civilizačních chorob, právě díky konzumaci toxických látek obsažených v potravě.

Společnost ELEKTROŠROT, a.s. provádí ekologickou likvidaci a recyklaci:

*   autovraků, tedy silničních motorových vozidel určených k vyřazení z registru motorových vozidel (osobní automobily, nákladní vozidla, motocykly, autobusy, speciální silniční a stavení stroje, kolejová vozidla…)

*   elektrospotřebičů, elektrozařízení z domácností i podnikatelské sféry, rovněž ze státních institucí a úřadů. Společnost je konečným zpracovatelem elektrošrotu a skutečně fyzicky elektroodpad odstraňuje recyklací. Surovinové využití má přednost před ostatními způsoby zpracování.

skartace archivů a dokumentů pro skupiny I. vyhrazené a II. důvěrné dle zařazení do bezpečnostních stupňů NBÚ

obalové a transportní plastypapír, nábytek a mnoho dalších vyřazených materiálů – odpadů s ohledem na maximální využití odpadů jako suroviny pro další zpracování

Ekologická likvidace a recyklace vyřazené výpočetní techniky, elektrozařízení, plastů, autovraků, obalových materiálů, plastových, papírových materiálů či folií přináší především čistotu naší přírody a chrání před intoxikací ovzduší, vody a půdy.

Ekologickou likvidaci výpočetní techniky a elektrozařízení a dalších vybraných komodit provádíme zpravidla zdarma. O provedení odstranění odpadů ekologicky šetrným způsobem a recyklací je následně vystaven protokol o ekologické likvidaci v chráněné dílně.

V rámci statutu chráněné dílny nabízíme navíc možnost využití daňové úlevy a uplatnění náhradního plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a to na placenou likvidaci odpadu, služby s tím související a ostatní služby poskytované naší společností.

Naše služby poskytujeme primárně v regionech Praha, Středočeský kraj a Ústecký kraj, po dohodě i další oblasti včetně zemí EU.                                                                                                           

 

          DOPORUČUJEME: 

 

 Img-20160215-wa0006